Η πνευματική και εμπορική Παραμυθιά

Η Παραμυθιά για αιώνες ήταν μεγάλο κέντρο εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας. Επιπλέον έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής

Περισσότερα

Ο Καλόγερος Σαμουήλ και το Κούγκι

Υπήρξε ο πρωταγωνιστής του δοξασμένου ολοκαυτώματος στο Κούγκι, που με την θυσία του έγινε ιερό σύμβολο των Ελλήνων και προκάλεσε, τον καιρό εκείνο, τον παγκόσμιο θαυμασμό.

Περισσότερα

17ος αι: πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση στα Ιωάννινα

Τον 17ο αι στα Ιωάννινα κτίστηκαν και διακοσμήθηκαν αρκετές εκκλησίες και μοναστήρια ενώ κτίστηκαν και σημαντικά Οθωμανικά κτίρια.

Περισσότερα