17ος αι: πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση στα Ιωάννινα

Τον 17ο αι στα Ιωάννινα κτίστηκαν και διακοσμήθηκαν αρκετές εκκλησίες και μοναστήρια ενώ κτίστηκαν και σημαντικά Οθωμανικά κτίρια.

Περισσότερα