Οικοτουριστικός Οδηγός Λίμνης Τριχωνίδας

Η λίμνη Τριχωνίδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υδάτινους πόρους της Ελλάδας αλλά και έναν υγρότοπο με εξαιρετικό οικολογικό ενδιαφέρον

Περισσότερα