Η εμποροπανήγυρη της Ναυπάκτου

Στη Ναύπακτο η εμποροπανήγυρη συνδέθηκε με την εορτή του πολιούχου της πόλης Αγίου Δημητρίου. Ξεκινάει από το έτος 1867 και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Η εμποροπανήγυρη της Ναυπάκτου αποτελεί σημαντικό εμπορικό και κοινωνικό γεγονός για την ευρύτερη περιοχή μας. Παλαιότερα λάμβανε χώρα και μεγάλη ζωοπανήγυρη, κατά την οποία πωλούνταν ή εναλλάσσονταν ζώα, κυρίως άλογα και μουλάρια.

Κάθε χρόνο επισκέπτονται την εμποροπανήγυρη περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες από τη Ναυπακτία, το Μεσολόγγι και τα χωριά της επαρχίας Μακρυνείας, τα χωριά της επαρχίας Δωρίδας του νομού Φωκίδας καθώς και από την Αχαΐα και Αιγιαλεία.

Εκτός από την οικονομική δραστηριότητα, η εμποροπανήγυρη έχει και την κοινωνική της διάσταση με την κοινωνική επαφή των κατοίκων.

 

περισσότερα