Οικοτουριστικός Οδηγός Λίμνης Τριχωνίδας

Η λίμνη Τριχωνίδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υδάτινους πόρους της χώρας μας αλλά και έναν εσωτερικό υγρότοπο με εξαιρετικό οικολογικό ενδιαφέρον. Ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε τον τουριστικό οδηγό της λίμνης.

 

περισσότερα