Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου στη Σάμο

Οι λειτουργίες του μουσείου διακρίνονται σε τρείς τομείς.

Α. Ερευνας και Περιβάλλοντος
Β. Εκθεσιακός
Γ. Εκπαίδευσης

Ο πρώτος Τομέας έχει αναλάβει τις ανασκαφές στην περιοχή της Σάμου όπου υπάρχουν παλαιοντολογικά ευρήματα, τη καταγραφή της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής του Αιγαίου και κάθε ερευνητική ενέργεια που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Για τη πραγματοποίηση των σκοπών αυτών συνεργάζεται στενά με τα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Πάτρας.

Το Ιδρυμα μέχρι τώρα έχει χρηματοδοτήσει δύο φορές παλαιοντολογικές ανασκαφές και έχει υποστηρίξει αρκετές άλλες. Επίσης έχει υλοποιήσει το πρόγραμμα Leeder II, με σκοπό την αξιοποίηση και ανάδειξη της χλωρίδας και πανίδας της Σάμου.

Ο δεύτερος τομέας διαθέτει πέντε τμήματα (Παλαιοντολογικό, Ορυκτών και Πετρωμάτων, Θαλάσσιας ζωής, Βοτάνων και Ζωολογικό), τα οποία υποστηρίζονται απο τα αντίστοιχα εργαστήρια.

Οι συλλογές του μουσείου εμπλουτίζονται συνεχώς και παρά το γεγονός ότι είναι ακόμη πολύ νέο διαθέτει 600 περίπου παλαιοντολογικά ευρήματα, 300 είδη ορυκτών και πετρωμάτων, 350 είδη οστράκων, 40 είδη πτηνών, 30 είδη ζώων, ερπετά της Σάμου και 3000 βότανα της ελληνικής χλωρίδας σε μορφή Herparium

 

περισσότερα