ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΦΤΑΠΙΤΑΣ

Το Διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΕΦΤΑΠΙΤΑΣ βρίσκεται στην παρόχθια περιοχή του χειμάρρου Μεγανίτη στη συνοριακή γραμμή των Δήμων Αιγίου – Συμπολιτείας.

Πρόκειται για ένα πρωτοβιομηχανικό κτίριο με τον μηχανολογικό του εξοπλισμό που περιλαμβάνει στις εγκαταστάσεις του: Ελαιοτριβείο, Υδρόμυλο και Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σήμερα λειτουργεί ως επισκέψιμος Μουσειακός χώρος που δίνει πληροφορίες για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και την επιχειρηματική δραστηριότητα σε συνδυασμό με τις δεδομένες περιβαλλοντικές συνθήκες των αρχών του 20ου αιώνα, τον υλικό πολιτισμό που σχετίζεται με την διατροφική τριάδα: νερό – ψωμί – λάδι και την πλούσια λαογραφία που απορρέει απ’ αυτήν. Βρίσκεται μέσα σε ένα χαρακτηριστικό ελληνικό παραποτάμιο αγροτικό τοπίο, πλούσιο σε πανίδα και χλωρίδα.

 

περισσότερα