Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ

Στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του οργανισμού στη Νέα Κηφισιά και διαθέτει χώρους για τις μόνιμες εκθέσεις του, αίθουσα προβολών και διαλέξεων, βιβλιοθήκη και εργαστήριο.

Σκοπός του Μουσείου είναι τόσο η έρευνα, η μελέτη και η τεκμηρίωση ιστορικών στοιχείων και δεδομένων που αφορούν στην ιστορία και στην εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, όσο και η συλλογή, διατήρηση και παρουσίαση σημαντικών συλλογών αφιερωμένων στον τόσο σημαντικό αυτό τομέα της τεχνολογίας.

Με τις καθημερινές ξεναγήσεις στους χώρους του, λειτουργεί συμπληρωματικά ως πηγή άντλησης γνώσεων και πληροφοριών για τις τηλεπικοινωνίες για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Είναι μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για την Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (T.I.C.C.I.H.). Η εντυπωσιακή συλλογή του αποτελείται από πρωτότυπα αντικείμενα ή ομοιώματα, τηλεγραφήματα, τηλεκάρτες, φωτογραφίες, τηλεφωτογραφίες, τηλεφωνικούς καταλόγους, έγγραφα και άλλο ποικίλο υλικό των τηλεπικοινωνιών. Η έκθεση περιλαμβάνει μοναδικούς θεματικούς κύκλους και ως προς το εύρος τους αλλά και ως προς τη σημασία τους, όπως:

ΠΡΟ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Τρόποι επικοινωνίας της αρχαιότητας και ιδιαίτερα των αρχαίων Ελλήνων (φρυκτωρίες, υδραυλικός τηλέγραφος Αινεία Τακτικού, οπτικός τηλέγραφος Κλεόξενου και Δημόκλειτου κ.λ.π.).

ΜΕΤΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Τηλεγραφία, τηλεφωνία, όργανα μετρήσεων και εποπτείας, ενσύρματη – ασύρματη – δορυφορική επικοινωνία, συμβατικά τηλεφωνικά κέντρα σε λειτουργία, στούντιο τηλεόρασης, σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου εταιρειών ΟΤΕ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών διοργανώνει περιφερειακές εκθέσεις και συμμετέχει στα ευρωπαϊκά συνέδρια των μουσείων τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων (www.cecomm.de).

 

περισσότερα