Νέοι εθελοντικοί καθαρισμοί στη θαλάσια «χωματερή»

Όλοι παρέμειναν στους πρώτους μήνες του 2018, σταθεροί στη στάση ζωής που επέλεξαν, άλλοι με θετικό πρόσημο και άλλοι με

Read more

Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Πανεπιστήμιο ) που ασχολούνται με προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Read more

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Ασχολείται με τα θέματα της ανακύκλωσης, της βιώσιμης διαχείρισης των στερεών και άλλων αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας και της προώθησης της βιωσιμότητας.

Read more

Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ

Δραστηριοποιείται σε θέματα προστασίας άγριας ζωής και παράλληλα επιδιώκει να αναβαθμίσει την περίθαλψη άγριων ζώων στην Ελλάδα…

Read more