Όμιλος φίλων του Δάσους

Ο Όμιλος φίλων του Δάσους είναι περιβαλλοντική οργάνωση με έδρα τη Λαμία και αναπτύσσει δραστηριότητα για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και γενικά την προστασία του περιβάλλοντος στο Νομό Φθιώτιδας, την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, την έρευνα, τη μελέτη, τη συζήτηση και την ενημέρωση πάνω στα προβλήματα του δάσους και την οικολογική κρίση.
Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσει την οργάνωση εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης κατά τους θερινούς μήνες, την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και συζητήσεων, την οργάνωση δεντροφυτεύσεων, καθάρισμα δασικών και παράλιων περιοχών, την ανακύκλωση χαρτιού και τέλος την έκδοση της διμηνιαίας εφημερίδας περιβαλλοντικής ενημέρωσης με τον τίτλο ”ΔΡΥΑΣ”.
Ο Όμιλος είναι μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων με έδρα το Βόλο.

 

περισσότερα