Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ.

To Tμήμα Γεωπονίας ιδρύθηκε το 1927 στα πλαίσια της Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών. Από το 1937 μέχρι το 1981 το Τμήμα Γεωπονίας, μαζί με το Tμήμα Δασολογίας, συγκρότησαν τη Γεωπονική και Δασολογική Σχολή. Tο 1981, η Γεωπονική και Δασολογική Σχολή διχοτομήθηκε και πάλι, και τα δύο τμήματά της αποτέλεσαν χωριστές Σχολές. Tο 1982, οι τρεις Σχολές που σχετίζονται με τη γεωργία (Γεωπονική, Δασολογική και Kτηνιατρική) μετονομάστηκαν σε Τμήματα και όλα μαζί συγκρότησαν τη Σχολή Γεωτεχνικών Eπιστημών.
Οι απόφοιτοί του Τμήματος Γεωπονίας έχουν στελεχώσει τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και άλλων δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών, συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην αλματώδη μεταπολεμική ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας. Παράλληλα ένας μεγάλος αυξανόμενος αριθμός αποφοίτων παρέχει τις υπηρεσίες του στον ιδιωτικό τομέα, ενώ πολλοί απόφοιτοι διαπρέπουν σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας μας και του εξωτερικού.
Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωπονίας βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (μέσα στο χώρο του Α.Π.Θ.) και στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου. Το τελευταίο έχει έκταση 2.200 στρεμμάτων και βρίσκεται στην ανατολική έξοδο της πόλης (14 km από το κέντρο της). Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.
Διαθέτει οργανωμένη βιβλιοθήκη με ηλεκτρονικούς καταλόγους περιοδικών και βιβλίων, 15.000 βιβλία και 215 τρέχοντα περιοδικά. Επιπλέον, παρέχει ηλεκτρονική υποστήριξη σε όλα τα μέλη και τους φοιτητές.

 

περισσότερα