Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ΓΑΙΑ.

Το 2001 το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας προχώρησε στη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ΓΑΙΑ. To Κέντρο υποστηρίχθηκε από την Ε.Ε. ως πρωτοποριακό στην Ευρώπη, προκειμένου να αναπτύξει διεπιστημονική δραστηριότητα σε συνεργασία με ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά κέντρα

Το Κέντρο ΓΑΙΑ περιλαμβάνει μεγάλο αίθριο, εκθεσιακούς χώρους, ερευνητικά εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο θέσεων, αίθουσες συλλογών, αίθουσες περιοδικών εκθέσεων και προβολών, διοικητικές υπηρεσίες, café, πωλητήριο και χώρους στάθμευσης.

Κύριοι στόχοι του Κέντρου ΓΑΙΑ είναι η περιβαλλοντική έρευνα και εκπαίδευση. Ειδικότερα για την έρευνα – βασική και εφαρμοσμένη – τα εργαστήριά του, Οικολογίας Εδάφους και Βιοτεχνολογίας και Βιοαναλυτικής Χημείας λειτουργούν στους κρίσιμους τομείς της ποιότητας του εδάφους και των νερών και της ποιότητας της διατροφής και της υγείας του ανθρώπου. Τα εργαστήρια αυτά διαθέτουν τον πιο εξειδικευμένο επιστημονικό εξοπλισμό και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα τοπικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς επιπέδου.Στόχοι του Κέντρου επίσης αποτελούν η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, καθώς και η διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς.

Η συμβολή του Κέντρου ΓΑΙΑ αποτελεί πρότυπο μίας νέας προσέγγισης ανθρώπου και φύσης. Η δυνατότητά του να τέμνει με επιστημονική εγκυρότητα τις σχέσεις έρευνας, παιδείας και πολιτισμού συνθέτουν τη μοναδικότητά του.

 

περισσότερα