Παναγία Παρηγορήτισσα

Πρόκειται για μεγαλοπρεπή ναό, στη μνήμη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήταν το καθολικό σταυροπηγιακής μονής, γυναικείας, κατά τον 16ο αιώνα. Κτίστηκε μεταξύ των ετών 1283 και 1296 από τον δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρο Α’ Κομνηνάγγελο Δούκα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν :
η εξωτερική μορφή του ναού, το σύστημα στήριξης του κεντρικού τρούλου, η γλυπτική και ψηφιδωτή διακόσμηση, οι τοιχογραφίες, οι επιγραφές και τα ελάχιστα τμήματα του αρχικού μαρμάρινου τέμπλου.
Ανατολικά του ναού σώζονται 16 κελιά και νότια η τράπεζα ή εστιατόριο, που αναστηλώθηκε και στεγάζει μικρό μουσείο ευρημάτων, κυρίως από την Αρχαία Αμβρακία.

 

περισσότερα