Η Μονή Σωσίνου

Είναι τρίκλιτη βασιλική του 16ου αι. με νάρθηκα και τρούλο. Στο χαγιάτι που χτίστηκε μεταγενέστερα βρίσκεται και η μοναδική είσοδος του ναού. Ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στον 16ο αι. Στην αψίδα του ιερού υπάρχει επιγραφή που αναφέρει ως κτήτορα τον Ιωάννη Σιμωτά, Ηπειρώτη έμπορο, εγκατεστημένο στην Μολδοβλαχία, που το 1598 διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά για την κατασκευή του μοναστηριού. Φρόντισε μάλιστα να «προικίσει» τη μονή με κτήματα και να δημιουργήσει σχολείο αλλά και μια αξιόλογη βιβλιοθήκη. Για τα απόμενα 120 χρόνια περίπου το μοναστήρι αποτέλεσε φάρο παιδείας για την περιοχή Πωγωνίου αλλά και για όλη την Ήπειρο.

 

περισσότερα