Η Μονή του Αγ. Ιωάννη Προδρόμου

Τα παραπάνω μαρτυρούν κτητορική επιγραφή, αλλά και τοιχογραφία στον νάρθηκα του καθολικού της μονής, που εικονίζει τον κτήτορα και την οικογένεια του.

Ως το 1842 το μοναστήρι του Αγ. Ιωάννη Προδρόμου λάμβανε ετήσια επιχορήγηση 354 αργυρά ρούβλια από το Ρωσικό αυτοκρατορικό ταμείο, όπως συνέβαινε και με πολλά μοναστήρια της Ηπείρου. Το καθολικό της μονής είναι μονόχωρος ναός με τρούλο και νάρθηκα. Η κόγχη του ιερού είναι τρίπλευρη εξωτερικά Σώζονται το περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο του και τμήματα της αγιογράφησης, που έγινε την ίδια περίοδο περίπου με την κατασκευή του μοναστηριού. Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής, που σώζονται σήμερα, έχουν υποστεί μεγάλες φθορές. Σώζονται επίσης τμήματα των κελιών και το στεγασμένο πηγάδι της μονής στο κέντρο του περιβόλου.

 

περισσότερα