Η Ιερά Μονή του Προυσού (Ευρυτανία)

Είναι από τα λίγα σωζόμενα μοναστήρια της Ευρυτανίας. Αποτελείται από την εκκλησία και μία πτέρυγα με τα κελιά των μοναχών. Τελευταία έχει χτιστεί και αίθουσα μυσείου, και μία νέα πτέρυγα με κελιά. Ο ναός, αφιερωμένος στην Παναγιά την Προυσιώτισσα, είναι σταυροειδής με τρούλο και χρονολογείται από το 1754. Στη δυτική πλευρά του ναού υπάρχει κρύπτη σε τρύπα στο βράχο που έχει διαμορφωθεί σε παρεκκλήσιο. Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται από το 1785. Άλλες νωπογραφίες έχουν διασωθεί στην εξωτερική δυτική πλευρά της Κρύπτης, ενώ στο εσωτερικό μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις, μία από τις οποίες ιερογραφήθηκε το 1518. Ένα αξιοσημείωτο ξυλόγλυπτο τέμπλο κοσμεί την Κρύπτη, φτιαγμένο το 1810.