Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου

Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής ίδρυσε το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου, το οποίο εγκαινίασε το Σεπτέμβριο του 1986, με σκοπό να αναδείξει μία από τις σπουδαιότερες πλευρές του φυσικού πλούτου της περιοχής. Το Μουσείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Α. Κορδέλλα (1836-1909), του πραγματικού αναγεννητή του νεότερου Λαυρίου.

Η Λαυρεωτική συγκαταλέγεται στα πιο ευνοημένα μέρη του κόσμου από την άποξη της ποικιλίας των οτυκτών που διαθέτει. Ορυκτά της κοσμούν τα μεγαλύτερα μουσεία Φυσικής Ιστορίας. Το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου στεγάζεται σ’ ένα μικρό αλλά σπουδαίο δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του περασμένου αιώνα (1873), στα απομεινάρια του σπουδαίου μεταλλοπλυσίου της Ελληνικής Εταιρείας.

Στις προθήκες του εκτίθενται 700 περίπου δείγματα από 115 είδη ορυκτών, ταξινομημένασε προσθήκες, σύμφωνα με τους κανόνες της ορυκτολογικής επιστήμης (DANA 1850), σε κατηγορίες θειούχα, θειικά, αυτοφυή στοιχεία, αλογόνα, ανθρακικά, οξείδια-υδροξείδια, αρσενικούχα, βαναδινούχα. Υπάρχουν επίσης και ιδιαίτερες προθήκες με σύνδρομα και γενικής φύσεως ορυκτά ή με δείγματα από διάφορες κρυσταλλικές μορφές.

Μερικά εκθέματα είναι σπανιότατα (Ανναβεργίτης, σερπιερίτης, σπαγκολίτης, λαβεντουλανίτης κ.ά.) ενώ άλλα είναι σε ωραιότατες εμφανίσεις (Αζουρίτης, αδαμίτης, σμισθονίτης κ.ά.). Υπάρχουν ακόμα σπάνια δείγματα από τα πασίγνωστα “ορυκτά σκωριάς”. Πέρα βέβαια από τα ορυκτολογικά εκθέματα, στο μουσείο βρίσκονται και αντικείμενα σχετικά με την εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων (“Χελώνες” μολύβδου, κώνους σκωριάς, λιθαργύρους, τύπους μολύβδου και σκωριάς, φωτιστικά και σκαπτικά εργαλεία, μέσα μεταφοράς μεταλλευμάτων, η βακτηρία του Α. Κορδέλλα κ.ά.)

 

περισσότερα