Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Το Μουσείο κατασκευάστηκε στο διάστημα 1963-66 με σχέδια του αρχιτέκτονα ‘Αρη Κωνσταντινίδη. Λειτουργεί για το κοινό από την 1/8/1970. Διαθέτει πέντε αίθουσες και δύο αίθρια.
Στα εκθέματα του Μουσείου συμπεριλαμβάνονται λίθινα και οστέινα εργαλεία, κεραμική, σιδερένια όπλα, χάλκινα αγγεία, κοσμήματα, ελληνικά και ρωμαϊκά γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη, ψηφίσματα, επιγραφές. Τα αντικείμενα που εκτίθενται, προέρχονται από διαφόρους αρχαιολογικούς χώρους της Ηπείρου, όπως η Δωδώνη, η Βίτσα, το Νεκρομαντείο, το Μιχαλίτσι Πρέβεζας. Τα εκθέματα ανήκουν στην παλαιολιθική εποχή 200.000-10.000 π.Χ., στη νεολιθική εποχή 7.000-2.800 π.Χ., στην εποχή του χαλκού 2.000-1.100 π.Χ. στους γεωμετρικούς, κλασσικούς, ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους 10ος π.Χ.-2ος αιώνας μ.Χ. Στις αίθουσες του Μουσείου φιλοξενούνται εκθέσεις, διοργανώνονται περιοδικές εκθέσεις καθώς και μόνιμη έκθεση έργων ζωγραφικής Ελλήνων καλλιτεχνών.
Οι συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων αναπτύσσονται σε επτά αίθουσες, τον κεντρικό διάδρομο και τρία αίθρια, σε συνολική επιφάνεια 1.200 τμ. Τα εκθέματα καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο, από την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου στην Ήπειρο, κατά την Κατώτερη Παλαιολιθική εποχή πριν από 250.000 χρόνια, έως και τη δύση της όψιμης αρχαιότητας κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους (3ος αι. μ.Χ.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ευρήματα από το ιερό της Δωδώνης τα οποία εκτίθενται σε μια αίθουσα αφιερωμένη αποκλειστικά σε ένα από τα σπουδαιότερα μαντεία του ελληνικού κόσμου.

 

περισσότερα