Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Κύριος καταστατικός στόχος του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου ήταν η λειτουργία ενός Παιδικού Μουσείου. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από τη συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων – Πολιτισμικός Οργανισμός, το Δεκέμβριο του 1994, που δημιουργήθηκε το Παιδικό Μουσείο στην οδό Κυδαθηναίων 14, στην Πλάκα.

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο αποτελεί για τα παιδιά μία από τις πρώτες μουσειακές τους εμπειρίες, όπου τους παρέχεται ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις δυνατότητές τους.

Κεντρική φιλοσοφία του Μουσείου είναι η πεποίθηση ότι:

– τα πραγματικά αντικείμενα,
– οι άμεσες εμπειρίες και
– η ψυχαγωγία,
υποστηρίζουν τη μάθηση.

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, ενθαρρύνει τη φαντασία, την περιέργεια, τον προβληματισμό και το ρεαλισμό. Δίνει ευκαιρίες για την εξέλιξη της αντίληψης για τον κόσμο, προάγει τη συμμετοχή στην κοινωνία και συμβάλλει στην κατανόηση των διαφορών μεταξύ των ανθρώπων.

 

περισσότερα