Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) υποστηρίζει και προάγει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των φυτο- προστατευτικών προϊόντων στο γεωργικό τομέα. Παράλληλα, προασπίζει τη σταδιακή εφαρμογή των κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής καθώς και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών. Σκοπός του επίσης είναι η συνεχής ενημέρωση του κοινού για την επιστημονική πρόοδο που συντελείται στο χώρο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Ο Ε.ΣΥ.Φ., ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ECPA) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (CropLife International), καταβάλλει εδώ και 33 χρόνια μία ολοκληρωμένη και διαρκή προσπάθεια για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και για τη διασφάλιση της παραγωγής τροφίμων υψηλής ποιότητας.
Ο Ε.ΣΥ.Φ. συνεργάζεται στενά με όλους τους εμπλεκόμενους στην εμπορία και διακίνηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και με τους υπεύθυνους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την πιστοποίηση των ελληνικών γεωργικών προϊόντων.

 

περισσότερα