Η Μονή Καστρίου

Η πόλη καταστράφηκε επί Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας το 167 π.Χ. από τον Αιμίλιο Παύλο. Αργότερα τα τείχη της ενισχύθηκαν από τον Ιουστινιανό. Το 1045 χτίστηκε εδώ ένας μικρός ναός και αργότερα πάνω σε αυτόν ο σημερινός που είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου (το έτος 1670, σύμφωνα με επιγραφή). Υπήρξε πλούσιο μοναστήρι, με μεγάλη περιουσία και αρκετά μετόχια. Κατά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο το Καστρί βομβαρδίστηκε και καταστράφηκαν τα κελιά και άλλοι χώροι της μονής. Το καθολικό της μονής που σώζεται σήμερα, είναι μονόκλιτη βασιλική, με μία είσοδο και υπέροχες αγιογραφίες. Μεταξύ άλλων ξεχωρίζει στην οροφή η αγιογραφία της Αγίας Τριάδας. Το τέμπλο του ναού είναι ξύλινο.

 

περισσότερα