Εθνικός Δρυμός Πρεσπών

Τα ελληνικά τμήματα της Μικρής και της Μεγάλης Πρέσπας και οι πλευρές των βουνών Τρικλάρι και Βαρνούντα που βλέπουν σ’αυτές, ορίζουν το χώρο του δρυμού.
Ο πυρήνας του, που εκτείνεται σε ολόκληρη τη Μικρή Πρέσπα και ελάχιστες παραλίμνιες εκτάσεις, δίνει στο δρυμό την ταυτότητα ενός μοναδικού υγρότοπου που χαρακτηρίσθηκε από τη Συνθήκη Ραμσάρ σε Διεθνή Προστατευόμενο Υγρότοπο (1973) και κυρώθηκε απ’ τη χώρα μας με το Ν.Δ. 191/1974. Το γεωλογικό υπόβαθρο αποτελείται από πετρώματα ασβεστολιθικά, αλουβιακά και λιγότερο γνευσιακά και γρανιτικά. Υψομετρικά ο δρυμός αρχίζει από τα 850 μέτρα (επιφάνεια των λιμνών) και φθάνει στα 2120 μ. κοντά στην κορυφή του Βαρνούντα.
Στα χαμηλά υψόμετρα κυριαρχούν δρυοδάση και μικρά φυλλοβόλα δάση από είδη γαύρων, σφενδάμνων, οστρυάς, σκλήθρου, της τρέμουσας λεύκας και του βόρειου είδους Betula verrucosa (σημύδα). Από τα καθαρά μεσογειακά είδη συναντώνται, σε προσήλιες ασβεστολιθικές βραχώσεις, η αγριοφυστικιά και η εφέδρα. Ψηλότερα εκτείνονται δάση οξυάς.
Ο Εθνικός Δρυμός και ιδιαίτερα η Μικρή Πρέσπα είναι ένας από τους σπουδαιότερους διεθνούς σημασίας υδροβιότοπους της Ελλάδας, αναφορικά με την ποικιλία και τους πληθυσμούς των αναπαραγόμενων υδρόβιων πουλιών. Ο Δρυμός φιλοξενεί σημαντικές μικτές αποικίες από ερωδιούς, κορμοράνους κ.α., όπως π.χ. λαγγόνες, πλαταλέες κ.λ.π. Αυτή είναι η μόνη περιοχή στην Ελλάδα όπου φωλιάζουν μαζί τα δύο ευρωπαϊκά είδη πελεκάνων, ο αργυροπελεκάνος και ο ροδοπελεκάνος, καθώς και η σταχτόχηνα και ο χηνοπρίστης. Επίσης εδώ φωλιάζουν αρκετά είδη πάπιας, παρυδάτιων, γλαρονιών κ.α., ενώ τα γειτονικά δάση και οι ορεινές περιοχές φιλοξενούν μια εξίσου ποικιλόμορφη ορνιθοπανίδα που περιλαμβάνει αρπακτικά, δρυοκολάπτες κ.α. Στα δάση αυτά ζει επίσης και ικανός αριθμός θηλαστικών, με κυριότερα την αρκούδα, το λύκο κλπ. Η περιοχή φιλοξενεί επίσης σημαντική ποικιλία από ψάρια, ερπετά, αμφίβια και έντομα.
Γενικά οι Πρέσπες αποτελούν ένα μοναδικό οικοσύστημα, στο οποίο η γεωγραφική θέση, το κλίμα και η σύνθεση της χλωρίδας και της πανίδας αποτελούν άριστες συμβιωτικές συνθήκες για την ύπαρξη και διατήρηση ορισμένων σπάνιων έμβιων ειδών. Η προσπέλαση στο δρυμό γίνεται από τη Φλώρινα (40 χλμ.) με ασφαλτόδρομο και από την Καστοριά (50 χλμ.). Δυνατότητα διαμονής επισκεπτών υπάρχει σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στα χωριά Μικρολίμνη, Πύλη, Αγ. Γερμανός κ.λ.π.

 

περισσότερα