Ρωμαϊκή Περίοδος (146 π.Χ.-330 μ.Χ.)

Αρχίζει με την καταστροφή της Κορίνθου από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ. και λήγει το 330 μ.Χ. με τη μεταφορά της πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κράτους από την Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη.

Περισσότερα