Το Ρολόι

Χρονολογείται από το 1750 – έργο του OPUS CREDUM DE POLIZ. Βρίσκεται στον άνω περιφερικό δρόμο της Παραμυθιάς και είναι μοναδικό στο είδος του. Το Ρολόι της Παραμυθιάς δεν έχει δείχτες.

Περισσότερα

Αναστολή λειτουργίας λόγω κορονοϊού — καμία παραγγελία δεν θα ολοκληρωθεί. Απόρριψη