Το Ρολόι

Χρονολογείται από το 1750 – έργο του OPUS CREDUM DE POLIZ. Βρίσκεται στον άνω περιφερικό δρόμο της Παραμυθιάς και είναι μοναδικό στο είδος του. Το Ρολόι της Παραμυθιάς δεν έχει δείχτες.

Περισσότερα