ΒΙΟΛΕΑ

Το ελαιόλαδο της ΒΙΟΛΕΑ είναι το αποκλειστικό προϊόν των ιδιόκτητων ελαιώνων της. Η παραγωγή της είναι περιορισμένος αριθμός φιαλών κάθε χρόνο και δεν υπόκειται σε προσμίξεις.

Περισσότερα