Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ

Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2005. Η βασική ιδρυτική ομάδα αποτελείται από άτομα με πολύχρονη και μοναδική εμπειρία στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την περίθαλψη άγριων ζώων, καθώς έχουν θητεύσει για πολλά χρόνια σε αντίστοιχες δραστηριότητες στη χώρα μας. Η ομάδα αυτή πλαισιώνεται από παλιούς και νέους συνεργάτες, κτηνιάτρους, περιβαλλοντολόγους, δασολόγους, νομικούς, τεχνικούς διαφόρων αντικειμένων και ειδικευμένα στελέχη σε διαχείριση ΜΚΟ.

Η ΑΝΙΜΑ δραστηριοποιείται σε θέματα προστασίας άγριας ζωής και παράλληλα επιδιώκει να αναβαθμίσει την περίθαλψη άγριων ζώων στην Ελλάδα, με τη δημιουργία σύγχρονου νοσηλευτηρίου και την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων επανένταξης των αποθεραπευμένων ζώων.

 

περισσότερα