Δημοτικό τραγούδι της Σκύρου

Τώρα στ’ αρρεβωνιάσματα και στην αρχή του γάμου,
όσο μπορώ θα τραγουδώ κι ό,τι μπορού, θα κάνου.
Βραχίνιασα και δεν μπορού, για να σας τραγουδήσου
και την καλή παρέα μου να την ευχαριστήσου.
‘Ομορφος είν’ ο γάμος μας, μά’ χει κι ένα ψεγάδι,
να’χε πατέρα ο γαμπρός θέλ’ ’ ά’ χει άλλη χάρη.

Νύφη μου, χρυσό ρολόι,
πού ’σ’ από μεγάλο σόι.
Νύφη μου ωραιότατη, μεταξωτή μου σκέπη,
το νέο που σου δώσαμε σ’ αξίζει και σου πρέπει.

 

περισσότερα