Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας (πρώην Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) αποτελεί έναν πολιτιστικό και επιμορφωτικό φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργεί από το 1978. Προσφέρει στο κοινό το κατάλληλο περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση θεμάτων επιστήμης και τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα τεχνικού πολιτισμού.

Το Κέντρο σχεδιάστηκε, με βάση τις διεθνείς εμπειρίες και τη συνεργασία επίλεκτων Ελλήνων και ξένων ειδικών, ως φορέας προβολής της Επιστημονικής και Τεχνολογικής παράδοσης, με κύριο στόχο την “Προσέγγιση και Κατανόηση της Επιστήμης και Τεχνολογίας από όλους” με χαρακτήρα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό.

 

περισσότερα