Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης παρουσιάζει έργα ζωγραφικής και κατασκευές παιδιών 4-14 ετών από όλη την Ελλάδα τα οποία ανανεώνονται τακτικά.

Σκοπός του Μουσείου είναι:
br> -Η διαφύλαξη, μελέτη και προβολή της Παιδικής Τέχνης.
-Η αισθητική καλλιέργεια των παιδιών.
-Η ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους.
-Η γνωριμία και η αγάπη των παιδιών για κάθε μορφή Τέχνης.
-Η οργάνωση ετήσιου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Παιδικής Ζωγραφικής.
-Η παρουσίαση περιοδικών εκθέσεων Παιδικής Τέχνης.
-Η ανταλλαγή εκθέσεων με Μουσεία, Καλλιτεχνικά Εργαστήρια και αντίστοιχους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

περισσότερα