Κώδικας Τροφίμων – Νέοι κανόνες για τον Βασιλικό Πολτό


Τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκριναν τη σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, με την οποία ορίζονται νέοι κανόνες για τον Βασιλικό Πολτό.

Πιο αναλυτικά:

α. Βασιλικός πολτός είναι το μίγμα των εκκρίσεων από τους υποφαρυγγικούς και γναθικούς αδένες των εργατριών μελισσών του είδους Apis mellifera L. Έχει κρεμώδη ή ζελατινώδη παχύρευστη υφή σε κανονική θερμοκρασία και είναι γαλακτόχρουν ή υποκίτρινο ιριδίζον. Η οσμή του είναι οξεία και διαπεραστική και η γεύση του είναι δριμεία και πικάντικη.

β. Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από φυσαλίδες και ξένες ουσίες. Η ελάχιστη παρουσία μικρο-κρυσταλλικών δομών μπορεί να είναι αποδεκτή ως αποτέλεσμα της αποθήκευσης του προϊόντος. Ο βασιλικός πολτός δεν πρέπει να περιέχει προνύμφες ή συνθλιμμένους ιστούς προνυμφών μελισσών. Δεν πρέπει να έχει αλλοιωθεί το χρώμα, η γεύση και το άρωμά του, ούτε να έχει αρχίσει να υφίσταται ζύμωση.

γ. Ο βασιλικός πολτός θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

Ο βασιλικός πολτός είναι φυσικό προϊόν στο οποίο δεν επιτρέπεται η προσθήκη άλλου συστατικού, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων τροφίμων και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία.

Ο βασιλικός πολτός πρέπει να παρασκευάζεται σύμφωνα με τους όρους υγιεινής που καθορίζονται από την νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων, αλλά και τους ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Θα πρέπει, επίσης, να πληροί τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙ μικροβιολογικά κριτήρια.

Ο βασιλικός πολτός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία της Ένωσης όσον αφορά στα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοπροστατευτικών ουσιών.

Ο βασιλικός πολτός υπάγεται στα ευαλλοίωτα τρόφιμα, κατά την έννοια του άρθρου 20 του παρόντος Κώδικα και, ως εκ τούτου, συντηρείται και διακινείται σε ψύξη και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε κατάψυξη.

Τα υλικά συσκευασίας του βασιλικού πολτού πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στην ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία για τα υλικά και τα αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα.
Η επισήμανση του προσυσκευασμένου βασιλικού πολτού πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ενδείξεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης. Στον προσυσκευασμένο βασιλικό πολτό δύναται να αναγράφεται ένδειξη που να υποδηλώνει τη χώρα συλλογής.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν στα προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα, ενώ κάθε προϊόν το οποίο έχει παρασκευασθεί ή/και έχει διατεθεί νομίμως στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή στην Τουρκία, ή έχει παρασκευασθεί νομίμως σε κράτος μέλος της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης του ΕΟΧ, μπορεί να διατίθεται στην αγορά στην Ελλάδα, όταν έχει παρασκευασθεί σύμφωνα με πρότυπα, προδιαγραφές ή και διαδικασίες παρασκευής και δοκιμών, που εγγυώνται ποιότητα και ασφάλεια για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας καθώς και του περιβάλλοντος.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 

Πηγή: ellinikaproionta.gr