Λαογραφικό Μουσείο Παρακαλάμου

Στο μουσείο εκτίθενται αντικείμενα από τον 14ο ως τον 20ο αι. Εκτίθενται όπλα, γεωργικά εργαλεία, εκκλησιαστικά κειμήλια, οικιακά σκεύη και πολλά άλλα.

 

περισσότερα