Ιαματική Πηγή Αγκίστρου

Ανατολικά από το τελωνείο του Προμαχώνα και σε απόσταση 1,5 χλμ. από την ομώνυμη κοινότητα βρίσκονται τα ιαματικά λουτρά. Ιδιαίτερη προτίμηση παρατηρείται από νεαρά άτομα, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες.
Ιστορικό ενδιαφέρον αποτελούν τα οχυρά του Μεταξά που βρίσκονται κατά μήκος των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων, στην οροσειρά του Μπελες. Εδώ βρίσκεται και η τοποθεσία Κλειδί, όπου ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος εξολόθρευσε το στρατό των Βουλγάρων το 1014.

Οδικές συγκοινωνίες:
από Αθήνα για Σέρρες με λεωφορεία (απόσταση: 587 χλμ.),
από Θεσσαλονίκη για Σέρρες (απόσταση: 80 χλμ.).

Σιδηροδρομικές Γραμμές:
από Αθήνα για Σέρρες,
από Θεσσαλονίκη για Σέρρες.

Θερμοκρασία νερού: 41°C
Χαρακτηρισμός νερού: Υπέρθερμο – Na- Ca – Κ SO4- HCO3 – F ολίγο μεταλλικό – υποτονικό
Θεραπευτικές ενδείξεις: Υδροθεραπεία για ρευματοπάθειες και αρθροπάθειες
Πληροφορίες:
Κοινότητα Αγκίστρου (η οποία διαχειρίζεται την Πηγή)
τηλ. 23230/41296

 

περισσότερα