Η Μονή Αγίου Αθανασίου

Παλαιότερα στη θέση της υπήρχε άλλη εκκλησία του 13ου αιώνα. Το καμπαναριό σύμφωνα με επιγραφή έχει χτιστεί το 1878. Το καθολικό της μονής είναι μονόκλιτη βασιλική και είναι κατάγραφο. Η εικόνα της Θεοτόκου είναι του 1620. Επίσης εδώ βρίσκεται και μία αγιογραφία του Αγίου Ιωάννη του εξ Ιωαννίνων σε μία από τις λίγες εμφανίσεις του ως θέμα τοιχογραφίας. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο.

 

περισσότερα