Εθνικός Δρυμός Αίνου

Στο νησί της Κεφαλλονιάς, στο Ιόνιο πέλαγος, κοντά στο Αργοστόλι και στη Σάμη βρίσκεται ο μικρότερος από τους εθνικούς δρυμούς της Ελλάδας, ο Εθνικός Δρυμός Αίνου. Σκοπός της ίδρυσής του ήταν η διαφύλαξη από υβριδισμούς του κατ’ εξοχήν ενδημικού είδους ελάτης (Abies Cephalonica), που καλύπτει επιφάνεια 1973 εκτ.
Μέσα στο ελατόδασος εμφανίζονται διάφορα πλατύφυλλα είδη και θάμνοι όπως γκορτσιές , κράταιγοι κ.λ.π. Υπέροχοι θαμνώνες, που καλύπτουν συνολική επιφάνεια 646 εκτ., αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο στο βουνό “Ρούδι”, που αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι του πυρήνα του Δρυμού στα βορειοδυτικά του κυρίως όγκου του όρους “Αίνος”. Στις ψηλότερες βραχώδεις αλπικές περιοχές, κυριαρχούν τα ακανθώδη φρύγανα Astragalus cephalonicus και Astragalus augustifolius. Σημαντική είναι η εξάπλωση του φρυγάνου Phlomis fruticosa.
Η πανίδα του Εθνικού Δρυμού, αν και μάλλον φτωχή σε ποικιλία ειδών, είναι σημαντική για το νησί. Περιλαμβάνει λίγα θηλαστικά, όπως την αλεπού , το κουνάβι , το λαγό κλπ., καθώς και ένα σημαντικό αριθμό ειδών πτηνοπανίδας όπως την πετροπέρδικα , το φιδαετό και διάφορα διαβατικά.
Πρόσφατα εντοπίσθηκε η Μαυροτσικλιτάρα ένα είδος δρυοκολάπτη που δεν απαντάται σε άλλο νησί της Μεσογείου. Στο Δρυμό βρίσκει καταφύγιο πληθυσμός αλόγων, που ζουν στην ευρύτερη περιοχή σε ημιάγρια κατάσταση.
Εντυπωσιακά ορεινά τοπία δίπλα στη θάλασσα, με σπάνιο χρωριδικό πλούτο, προσδίδουν μια επιπλέον ξεχωριστή αξία στο Δρυμό. Μέσα στο Δρυμό δεν υπάρχουν ξενοδοχεία ή άλλα καταλύματα. Η προσέγγιση είναι εύκολη μέσω του ασφαλτόδρομου που συνδέει τη Σάμη με το Αργοστόλι.

 

περισσότερα