στις λιμνοθάλασσες του Αμβρακικού

Ένα εκτεταμένο δίκτυο υφάλμυρων λιμνοθαλασσών, αμμωδών λουρονησίδων, αλιπέδων, καλαμιώνων και ιλυπέδων που σχηματίζεται στη βορεινή πλευρά του Αμβρακικού Κόλπου από τα δέλτα των Ποταμών Λούρου και Αράχθου. Το τοπίο κυριαρχείται από τρεις βραχώδεις λόφους ανάμεσα στις λιμνοθάλασσες και η περιοχή περιβάλλεται από λόφους στα βόρεια και ανατολικά. Οι εσωτερικές περιοχές του δέλτα καλλιεργούνται, αλλά υπάρχουν ακόμη εκτεταμένες περιοχές φυσικής βλάστησης όπως απομεινάρια παραποτάμιου δάσους και ο μεγαλύτερος καλαμιώνας στην Ελλάδα. Όλες οι λιμνοθάλασσες χρησιμοποιούνται ως ιχθυοτροφεία. ʼλλες ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η γεωργία, το κυνήγι και ο τουρισμός. Με την εγκατάσταση μονάδων εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας σε κεντρικές τοποθεσίες (Ψαθοτόπι) καταστράφηκαν σημαντικά τμήματα πολύτιμων για τα πουλιά βιοτόπων. Είναι ένας από τους πιο ανέπαφους υγροτόπους της Ευρώπης, ιδιαίτερα σημαντικός για την αναπαραγωγή του Αργυροπελεκάνου Pelecanus crispus (34 ζεύγη το 1988).

 

περισσότερα