Άγρια Θηλαστικά της Στερεάς Ελλάδας

Στα ορεινά και ημιορεινά: Σκατζόχοιρος, Λαγός, Σκίουρος, Ρυγχοσκαπτοποντικός, Χιονοποντικός, Λύκος, Αλεπού, Νυφίτσα, Κουνάβι, Βίδρα, Αγριόγιδο, Αγριογούρουνο, Ελάφι, Ζαρκάδι, Αγριόγατα και πολλά άλλα.

Ενδεικτικές πληροφορίες για ορισμένα:

Λύκος (Canis lupus)

Είναι το μεγαλύτερο είδος της οικογένειας Canidae στη Χώρα μας. Ζει κυρίως στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές της Κ. και Β. Ελλάδας. Προτιμά μεγάλα και πυκνά δάση, βρίσκεται όμως και σε πεδινές περιοχές που γειτνιάζουν με δάση. Τρέφεται με οπληφόρα, μικρά θηλαστικά και ψοφίμια. Ζει σε οικογενειακές ομάδες και το χειμώνα ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν αγέλες των 10-15 ατόμων. Το είδος αντιμετωπίζεται εχθρικά από τους κτηνοτρόφους λόγω των ζημιών που προκαλεί στην κτηνοτροφία. Ο λύκος σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας, θεωρείται απειλούμενο και κατατάσσεται στην κατηγορία «τρωτά». Το νοτιότατο άκρο εξάπλωσης του είδους στη χώρα μας θεωρείται η Ευρυτανία και ένα από τα νοτιότερα στην Ευρώπη. Περιλαμβάνεται επίσης στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/EEC

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Το ζαρκάδι προτιμά αραιά δάση πλατύφυλλων καθώς και μικτά με αρκετά διάκενα. Κυρίως προτιμά τα άκρα των δασών και αποφεύγει τα πυκνά δάση κωνοφόρων. Είναι είδος ημερόβιο και ζει σε μικρές οικογενειακές ομάδες. Είναι είδος μονογαμικό και η περίοδος αναπαραγωγής αρχίζει τον Ιούνιο και διαρκεί μέχρι τον Αύγουστο. Στη χώρα μας το είδος κατατάσσεται σύμφωνα με το κόκκινο βιβλίο στην κατηγορία «τρωτά» και προστατεύεται. Ο κυριότερος άρπαγας είναι ο λύκος ενώ το είδος σε αρκετές περιοχές κινδυνεύει από τη λαθροθηρία.

Αγριογούρουνο (Sus scrofa)

Ζει σε μεγάλη ποικιλία βιοτόπων. Στη χώρα μας η κατανομή του έχει περιοριστεί στην ημιορεινή και ορεινή ζώνη. Προτιμά δάση δρυός, καστανιάς και οξιάς, αλλά και γεωργικές καλλιέργειες που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις. Ανεβαίνει σε μεγάλα υψόμετρα σχεδόν μέχρι τα δασοόρια. Είναι είδος κοινωνικό και ζει σε οικογενειακές ομάδες.

Είναι είδος πολυγαμικό και η αναπαραγωγική περίοδος αρχίζει το Δεκέμβριο. Ο κυριότερος εχθρός του είναι ο λύκος ενώ σε κάποιες περιοχές το παράνομο κυνήγι ευθύνεται για την μείωση του πληθυσμού.

Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra)

Απαντάται στη Β. και Ν. Πίνδο, στη Στερεά Ελλάδα, στον Όλυμπο και στη Ροδόπη. Ζει σε μεγάλα υψόμετρα και προτιμά δάση κωνοφόρων και πλατύφυλλων με απόκρημνα βράχια. Η τροφή του ποικίλλει εποχιακά. Είναι είδος ημερόβιο και συγκροτεί μικρές αγέλες. Είναι πολυγαμικό και η περίοδος αναπαραγωγής αρχίζει το Νοέμβριο. Γεννά 1-2 μικρά. Περιλαμβάνεται στο Κόκκινο βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδος στην κατηγορία «Σπάνια» και απαγορεύεται το κυνήγι.

Αγριόγατα (Felis silvestris)

Είναι είδος δασόβιο. Προτιμά μεγάλα και πυκνά δάση μακριά από ανθρώπινες δραστηριότητες. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά, κυρίως τρωκτικά, λαγούς και πτηνά. Είναι είδος νυκτόβιο και φωλιάζει σε κουφάλες δέντρων ή βράχων. Είναι μονογαμικό και η περίοδος της αναπαραγωγής αρχίζει το Φεβρουάριο. Γεννά 2-4 μικρά. Περιλαμβάνεται στο Κόκκινο βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδος στην κατηγορία «κινδυνεύοντα».

Κίτρινος βομβητής (Bombina variegata)

Είναι είδος κοινωνικό και απαντάται σε ρυάκια, μικρές λίμνες και έλη. Η αναπαραγωγή του διαρκεί σχεδόν όλους τους μήνες του καλοκαιριού. Το νοτιότερο σημείο του βαλκανικού πληθυσμού του είδους βρίσκεται στον Κρικελοπόταμο της Ευρυτανίας. Το είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/EEC.

 

περισσότερα