Το Εκκλησιαστικό Μουσείο Πάργας

Εκεί βρίσκεται και το λάβαρο της Πάργας, 300 χρόνων, από κόκκινο μετάξι όπου εικονίζεται η Παναγία και το Θείο βρέφος. στη σημαία διακρίνονται σημάδια από σφαίρες Τούρκων

Περισσότερα