Ο μύθος του Θεσσαλού

Πολλές είναι οι μυθικές παραδόσεις, που αναφέρονται στο Θεσσαλό και στη Θεσσαλία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές η Θεσσαλία πήρε το όνομά της από το μυθικό ήρωα Θεσσαλό. Η γενεαλογία ωστόσο του Θεσσαλού παρουσιάζει διαφορές κατά τις μυθικές παραδόσεις. Κατά την επικρατέστερη άποψη ο Θεσσαλός ήταν γιος του Αίμωνα, από τον οποίο η Θεσσαλία παλαιότερα λεγόταν και Αιμωνία. Σύμφωνα με άλλη μυθική παράδοση ο Θεσσαλός ήταν γιος του Ηρακλή και της Χαλκιόπης και ήταν αυτός που οδήγησε τους Θεσπρωτούς από την Εφύρα της Θεσπρωτίας στη Θεσσαλία, εξήντα χρόνια μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου. Γι΄ αυτό, σε ανάμνηση του τόπου καταγωγής τους οι Θεσσαλοί ονομάζονταν και Εφυραίοι. Τέλος, σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ο Θεσσαλός ήταν γιος του Ιάσονα και της Μήδειας.

Γλωσσολογικά το όνομα Θεσσαλία δεν έχει διευκρινιστεί. Αξίζει ίσως να αναφέρουμε το παρετυμολογημένο, έξυπνο όμως, λαϊκό άκουσμα, κατά το οποίο Θεσσαλία θα πει «θέση άλλη» (νέα), σε αντίθεση με τη «θέση πρώτη» (Θεσπρωτία), απ΄ όπου ήλθαν οι Θεσσαλοί!…

 

περισσότερα