Το Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί

Σκοπός της μόνιμης έκθεσης που στεγάζεται στο ισόγειο του Αρχοντικού Κουρτίδη είναι η παρουσίαση των προβιομηχανικών τεχνικών της εκτροφής των μεταξοσκωλήκων (σηροτροφίας) και επεξεργασίας του μεταξιού (μεταξουργίας) καθώς και της κοινωνικο-οικονομικής τους σημασίας για το Σουφλί και την ευρύτερη περιοχή.

Η έκθεση αποτελείται από τέσσερις εκθετικές ενότητες και περιλαμβάνει 46 συνολικά εκθετικές μονάδες με διδιάστατο τεκμηριωτικό και πληροφοριακό υλικό (κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, χάρτες) και παραδοσιακά αντικείμενα σχετικά με τη σηροτροφία και τη μεταξουργία.

Η οργάνωση των εκθεμάτων:

Η πρώτη εκθετική ενότητα παρουσιάζει διαχρονικά την ιστορία του μεταξού που ξεκινά από την Κίνα, συνεχίζει με την Ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα και το Βυζάντιο, προχωρά στη Δύση και φθάνει ως την Οθωμανική περίοδο.

Η δεύτερη εκθετική ενότητα έχει ως θέμα τα στάδια της εκτροφής των μεταξοσκωλήκων από την παραγωγή του μεταξόσπορου έως την απόπνιξη (“ψήσιμο”) των κουκουλιών.

Η τρίτη εκθετική ενότητα αναφέρεται στην επεξεργασία του μεταξιού από τον καθαρισμό και τη διαλογή των κουκουλιών ως τη διαδικασία της ύφανσης των περίφημων σουφλιώτικων μεταξωτών.

Η τέταρτη εκθετική ενότητα αναλύει το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης της μεταξουργίας, τόσο στον ελλαδικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο (19ος-20ός αι.) με ιδιαίτερη έμφαση στην ακμή και παρακμή της μεταξοβιομηχανίας στο Σουφλί και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της πόλης.

Ένα τρίπτυχο-αφίσα και μια μονογραφία με τίτλο “Σηροτροφία στο Σουφλί” αποτελούν το έντυπο υλικό που αφορά το Μουσείο Μετάξης.

Ώρες Λειτουργίας:
Καθημερινά: 10.00-16.00
Τρίτη: κλειστά
1η Ιανουαρίου, Μ. Παρασκευή (μέχρι 12.00΄), Κυριακή του Πάσχα,23 Απριλίου ή Δευτέρα του Πάσχα (εορτή πολιούχου Αγίου Γεωργίου), 1η Μαΐου, 15 Αυγούστου, 25-26 Δεκεμβρίου: κλειστά

 

περισσότερα