Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας

Το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας, αξιοποιώντας κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, ανέλαβε, στα πλαίσια του κρατικού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», την προβολή της κρητικής παραδοσιακής κοινωνίας στο Διαδίκτυο.

Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η κοινωνία αυτή είναι προφανές, δεδομένου ότι διατήρησε διαχρονικά αλώβητα τα τυπικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά της και τις πανάρχαιες μνήμες των προγόνων της, παρά την επί 700 χρόνια συνεχή κατοχή που υπέστη από Ενετούς και Τούρκους.

Το Μουσείο Κρητικής Εθνολογίας επέλεξε, στην παρούσα πρώτη ψηφιακή προβολή του εκθεσιακού υλικού του στο Διαδίκτυο, να σκιαγραφήσει μια συνοπτική αλλά πολυδύναμη εικόνα της φυσιογνωμίας και καθημερινότητας της κρητικής παραδοσιακής κοινωνίας και να παρουσιάσει επιλεκτικά τέσσερις χαρακτηριστικούς τομείς του υλικού πολιτισμού: την μεταλλοτεχνία στην αρχιτεκτονική , την επιπλοποιεία , την υφαντική και την κεραμική . Το υλικό αυτό προέρχεται από μακροχρόνιες συστηματικές, γενικές και τομεακές, μελέτες και έρευνες της Διοίκησης και των συνεργατών του Μουσείου και περιλαμβάνεται σε σειρά ειδικών δημοσιευμάτων που κυκλοφόρησαν αρχικά το 1985.

Η μουσειολογική παρουσίαση της έκθεσης έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα σε ένα πλαίσιο καλαισθησίας και επαρκής ενημέρωσης μέσω κειμένων, σχεδίων και φωτογραφιών. Εφαρμόστηκαν οι μουσειολογικές προδιαγραφές του Γάλλου αρχιτέκτονα Georges – Henri RIVIERE που δημιούργησε στο Παρίσι το Musee National des Arts et Traditions Populaires.

 

περισσότερα