Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρωμά

Το μουσείο εδρεύει στον οικισμό Θρυλορίου της πόλης της Κομοτηνής. Πρόκειται για εθνογραφικό-τεχνολογικό μουσείο, μοναδικό για το θεματικό του αντικείμενο στην Ελλάδα και από τα ελάχιστα στην Ευρώπη. Τα εκθέματα προέρχονται από τα τρία εθνικά τμήματα της ευρείας Θράκης δηλαδή ελληνικό, βουλγαρικό και τουρκικό. Ο επισκέπτης όμως θα συναντήσει πολλά καλάθια και από τις χώρες της Χερσονήσου του Αίμου.

 

περισσότερα