Οικογένεια Γεώργα

Σήμερα η οικογένεια Γεώργα ακολουθώντας τις αρχές της βιοκαλλιέργειας και της οργανικής οινοποίησης δίνει μια νέα άποψη στο Μεσογείτικο κρασί. Με έγνοια για την προστασία του περιβάλλοντος σε όλο τον κύκλο του προϊόντος δημιουργούν ένα υψηλών προδιαγραφών οργανικό κρασί, προσιτό στο καθημερινό τραπέζι. Αρχή τους είναι η προστασία της υψηλής ποιότητας απέναντι στον καταναλωτή, προσφέροντας του ένα φυσικό, επεξεργασμένο κατά το ελάχιστο προϊόν.
Για να πετύχει αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να συνοδεύεται από την συμμετοχή του καταναλωτή, ο οποίος θα πρέπει να παραμερίσει τα εμπορικά κριτήρια εμφάνισης που επιβάλλονται από τον ανταγωνισμό της αγοράς (προς όφελος της ποιότητας) καθώς δεν θα πρέπει να ξεχνά ότι το εμφιαλωμένο κρασί είναι:

Ζωντανό προϊόν με ημερομηνία λήξης
Ευαίσθητο προϊόν με μικρή διάρκεια ζωής καθώς κατά την σταθεροποίησή του έχει αποφευχθεί η προσθήκη επιτρεπτών (από την ισχύουσα νομοθεσία) χημικών που επιμηκύνει την ζωή του κρασιού στο ράφι.
Ως ζωντανό προϊόν που περιέχει ωφέλιμους μύκητες, η ζύμωσή του συνεχίζεται αργά κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με τον αέρα, και συνεπώς δεν μπορεί να διατηρηθεί αφού ανοιχθεί το μπουκάλι.
Διαύγεια που ελαττώνεται με τον χρόνο καθώς από το ίδιο το κρασί καθιζάνουν αβλαβή στερεά που πιθανά να δημιουργούν “νέφος” και ίζημα στον πάτο, καθώς έχει περιοριστεί η διαδικασία φιλτραρίσματος.
Πρέπει να διατηρείται σε δροσερό περιβάλλον μακριά από τον ήλιο.

 

περισσότερα