Ο μεντρεσές του Βελή Τζαμιού

Λεγόταν επίσης και Tσικούρ – τζαμί που ήταν το ιεροδιδασκαλείο των Οθωμανών σπουδαστών για θεολογική και φιλοσοφική μόρφωση. Ήταν μικρότερος από το μεντρεσέ του Ασλάν Τζαμιού, αλλά στην ίδια τεχνοτροπία. Σήμερα στους χώρους του στεγάζεται το μουσείο Φ. Ραπακούση

 

περισσότερα