Ιαμάτικές Πηγές Πολιχνίτου Λέσβου

Στην έξοδο του Πολυχνίτου προς Βατερά υπάρχει παράκαμψη που οδηγεί στις εγκαταστάσεις των θερμοπηγών. Τα νερά αναβλύζουν από πολλές πηγές, μέσα από ηφαιστειογενή πρωτογενή και δευτερογενή πορώδη πετρώματα. Η θερμοκρασία τους είναι μεταξύ 67 και 92 βαθμούς C και θεωρούνται από τις θερμότερες της Ευρώπης.

 

περισσότερα