Γιορτή Κρασιού στη Ζίτσα

Το αμπέλι καθώς και η ιδιαίτερη θέση της Ζίτσας ως εμπορικός σταθμός στα πλαίσια της οικονομίας της εποχής, επέτρεψαν τη δημιουργία, ενίσχυση και επικράτηση ενός αστικού – εμπορικού στρώματος, το οποίο ανέπτυξε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εκτεινόμενες γεωγραφικά στη Βαλκανική και σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου. Η τοπική οικονομία αναπτύχθηκε μεταπολεμικά σε δύο άξονες που συνιστούν και δύο διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας: στα βορειότερα έχει αναπτυχθεί περισσότερο η κτηνοτροφία ενώ η καλλιέργεια του αμπελιού κυριαρχεί στο νοτιότερο μέρος. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αμπελουργία και την οινοποιία στα πλαίσια διατήρησης και της πολιτιστικής παράδοσης. Εκδηλώσεις όπως η Γιορτή Κρασιού στη Ζίτσα το τρίτο δεκαήμερο κάθε Αυγούστου κατά την τελευταία 20ετία, όπως και τα φημισμένα πανηγύρια στα άλλα Δημοτικά Διαμερίσματα και στα Μοναστήρια της περιοχής (Μονή Παλιουρής, Μονή Πατέρων), αποτελούν εκδηλώσεις που συμπυκνώνουν τόσο την ιστορία και την παράδοση της περιοχής όσο και τις ανάγκες προώθησης και διαφήμισης ενός προϊόντος ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.).

 

περισσότερα