Η Μονή Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου

Ιδρύθηκε το 1770 και κατόπιν ακολούθησαν μερικές ανακαινίσεις. Στο υπέρθυρο αναγράφεται η χρονολογία 1872 πάνω σε πλάκα και υπάρχει τοιχογραφία του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου. Αξιόλογο είναι και το καμπαναριό, που βρίσκεται πάνω στην πόρτα εισόδου του αυλόγυρου. Το καθολικό περιλαμβάνει τον πρόναο με το γυναικωνίτη, τον κυρίως ναό και το Ιερό Βήμα.

Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γινόταν περιφορά οστών αγίων που βρίσκονταν στο μοναστήρι. Η Μονή του Ιωάννη του Προδρόμου Πλαισίων υπήρξε τόπος των συναντήσεων του οπλαρχηγού Πουτέτση και έδρα ανταρτών του ΕΔΕΣ κατά την κατοχή. Πασίγνωστο ήταν και το πανηγύρι που γινόταν στις 29 Αυγούστου κατά τον εορτασμό του Αγίου Ιωάννη. Ακόμη και σήμερα όμως το πανηγύρι έχει διατηρήσει την αίγλη του. Εορτάζεται στις 28 Αυγούστου, παραμονή της εορτής και μεταφέρεται στο χωριό τις επόμενες δύο ημέρες.

 

περισσότερα