Ιστορικό Μουσείο στο Νησί Ιωαννίνων

Εδώ στο κτίριο που σώζεται μέχρι σήμερα του μικρού μοναστη-
ριού του Αγ. Παντελε-
ήμονα στο νησί της Λίμνης
Παμβώτιδας κατέφυγε ο Αλή πασάς με λίγους αφοσιωμένους και με την κυρά Βασιλική.

Περισσότερα