Ο Λέων της Χαιρώνειας (Βοιωτία)

Ο Λέων Χαιρώνειας, ο οποίος είναι μαρμάρινο επιτύμβιο μνημείο (ύψους 5,5 μ.) που χρησίμευε ως ταφικό σήμα του κοινού τάφου των Θηβαίων Ιερολοχιτών που έπεσαν στη μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. κατά τη σύγκρουση με τον Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας.

Χτίστηκε, σύμφωνα με τον Παυσανία, από τους Θηβαίους στην μνήμη των πεσόντων. Ανασκαφές στον τάφο, έφεραν στο φως 254 σκελετούς, τοποθετημένους σε επτά στρώματα.

 

περισσότερα