5ος και 6ος αι μ.Χ.- απαρχή της σημερινής πόλης των Ιωαννίνων

Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η περιοχή του σημερινού νομού των Ιωαννίνων ανήκε στη Ρωμαϊκή επαρχία Παλαιά Ήπειρος με πρωτεύουσα τη Νικόπολη.

Περισσότερα

Η Θεσσαλονίκη στην εποχή του Βυζαντίου

Τη μεγαλύτερη ακμή της, η Θεσσαλονίκη τη γνώρισε κατά τη βυζαντινή περίοδο στο 14ο αιώνα, που χαρακτηρίστηκε ο χρυσός αιώνας της πόλης.

Περισσότερα