5ος και 6ος αι μ.Χ.- απαρχή της σημερινής πόλης των Ιωαννίνων

Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η περιοχή του σημερινού νομού των Ιωαννίνων ανήκε στη Ρωμαϊκή επαρχία Παλαιά Ήπειρος με πρωτεύουσα τη Νικόπολη.

Περισσότερα