Εντείνει τις προσπάθειες για συστηματικότερη ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Τις προσπάθειές της για την συστηματικότερη ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών εντείνει η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (EEAA) και παράλληλα εφαρμόζει σύγχρονες

Περισσότερα